#5425 پاسخ
avatar
عبدی

نشریه در زمینه اکولوژی و جانور شناسی هست و سالی دو شماره بیشتر چاپ نمیکنه و اونم تخصصی اسکوپ ژورنال/ سایتشم اینه و هر سایتی غیر از این جعلی و نامعتبر محسوب میشه/ http://www.gobmallorca[dot]com/esbusqueret/