#5441 پاسخ
avatar
a.b

با سلام وادب
آیا فکر نمی کنید با توجه به تخصصی بودن مجله ی مورد نظر و همچنین کمبود ژورنال های تخصصی علت اصلی ارسال مقالات به این مجله مد نظر نویسندگان ایرانی باشد ؟ و شاید به همین جهت تعداد نویسندگان ایرانی آن زیاد می باشد