#5464 پاسخ
avatar
radan

من پذیرش این ژورنال را دارم و الان کار اداری من در مرحله ای است که ذیار به چاپ مقاله وجود دارد.با توجه به هایجک شدن این ژورنال آیا قبل ار چاپ در لیست سیاه دانشگاهها قرار می گیرد. ممنون میشوم هر چه سریعتر پاسخ دهید.