#5470 پاسخ
avatar
حسن

با سلام و احترام
لطفا این مجله را در لیست سیاه قرار ندهید چراکه خیلی از مقالات آن معتبر و دارای مبنای تجربی و حاصل داده های آماری است. سپاس