ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#5495 پاسخ
avatar
هانا

دانشگاه های داخلی اکثرا با پارتی بازی و نون به هم قرض دادن اساتید و دوروبری هاشون مقاله چاپ می کنند بعد یه جایی به نام دانشگاه آزاد نجف آباد که خودش اصلا در رتبه ای نیست که نظر بده میاد میگه این نشریه خارجی فاقد اعتباره آخه آزاد نجف آباد نه اینکه شاخه دومه سوربنه خنده داره والا:)