ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر تغییر دادن نویسنده مسئول در زمان داوری پاسخ به : تغییر دادن نویسنده مسئول در زمان داوری

#5503 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
نویسنده مسئول شخصی است که مسئولیت پاسخگویی به تمام مسائل مربوط به مقاله را دارد، ازجمله ارتباط با ژورنال (و در بدترین حالت مسائل مربوط به plagiarism). به همین دلیل برخی مجلات شرط استفاده از ایمیل سازمانی/دانشگاهی را برای این فرد قائل هستند.

باتوجه به امکان ایجاد سوال و یا سردرگمی برای سردبیرژورنال جهت تغییر نویسنده مسئول (در مرحله داوری) بهتر است تغییری ایجاد نکنید، اما در شرایطی که ضرورت اجتناب ناپذیر است میتوانید طی مکاتبه با سردبیر این درخواست را داشته باشید.