#5550 پاسخ
avatar
حسینی

با سلام
این ژورنال بانامIndonesian TELKOMNIKA Journal of Electrical Engineering از سال 2012 در اسکوپوس ایندکس در رده Q3 شده است در 2016 با اضافه کردن حوزه علوم کامپیوتر نامش به Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Scienceتغییر کرده است. و در اسکوپوس تایید شده است.

http://www.iaesjournal[dot]com/online/index.php/IJEECS/about/editorialPolicies