ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#5604 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

⛔️ ابطال اعتبار 24 مقاله یک پژوهشگر ایرانی

▪️ سخنگوی انتشارات Elsevier خبر از ابطال اعتبار 26 مقاله منتشرشده توسط یک پژوهشگر فیزیک ایرانی (از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) خبر داد.

▪️این مقالات در فاصله سالهای 2014 تا 2017 در چند مجله متعلق به انتشارات Elsevier و همچنین Springer منتشر شده اند.