ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#5606 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

⛔️ تعلیق موقت استاد دانشگاه هایوگو ژاپن

▪️ دانشگاه هایوگو ژاپن با انتشار اطلاعیه ای رسمی در وبسایت خود از تعلیق موقت "کازوکی یاسوهارا" دانشیار این دانشگاه بعلت سرقت علمی اثبات شده در مقاله منتشرشده از وی در سالهای 2013 و 2014 خبرداد.