ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#5613 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

🚫 ابطال چهارمقاله یک پژوهشگر ایرانی در سال 2017

▪️ چهار مقاله متعلق به یک پژوهشگر ایرانی از دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شده در ژورنال معتبر Biochemical Genetics با ضریب تاثیر 1.5 ، متعلق به انتشارات Springer به دلیل تایید مصادیقی از Plagiarism ابطال گردیدند.

▪️ تعدد از این دست رخدادهای تلخ برای جامعه علمی کشور، ضمن ایجاد حساسیت برای سردبیران مجلات و ناشرین معتبر بین المللی در پذیرش مقالات سایر پژوهشگران ایرانی، ضرورت بازنگری و ارتقای سطح آگاهی در رعایت اصول اخلاقی و تخصصی نگارش متون علمی را بیش از پیش آشکار میسازد.