ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#5618 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

 

⛔️ وقتی تقلب صفت "شدید" میگیرد!

▪️ مقاله ای از یک پژوهشگر ایرانی پس از هفت سال از انتشار، بدلیل اثبات مصادیقی از plagiarism جدی و شدید

▶️ severe act of plagiarism

ابطال و عودت داده شد:

▶️ This article has been retracted due to a severe act of plagiarism by the submitting author

 

▪️ این مقاله در ژورنال معتبر Journal of the American Oil Chemists Society متعلق به انتشارات Springer با ضریب تاثیر 1.421 در سال 2010 چاپ گردید.

▪️ افزودن نام نویسندگان همکار (co-authors) بدون اطلاع ایشان یکی از موارد این تقلب گزارش شده است.