ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#5620 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

⁉️ رترکت سیاسی!

🔸 ژورنال معتبر ITE Journal (Institute of Transportation Engineers) دارای ضریب تاثیر و متعلق به انجمن مهندسی حمل و نقل در امریکا، یک مقاله چاپ شده متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران را از روی وبسایت خود (نسخه آنلاین) بطور کامل حذف نمود.

🔹 مدیر اجرایی این ژورنال (Jeffrey Paniati) علت Retract نمودن این مقاله را عدم شناسایی مسئولیت و وابستگی (affiliation) یکی از نویسندگان این مقاله (محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران) اعلام کرد.

🔸 باتوجه به یکسان بودن affiliation ایشان از گذشته (در مقالات پیشین) تا به امروز بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران، مجله اینترنتی Tablet دلیل عودت مقاله را از سردبیر ژورنال (Michelle Birdsall) پیگیری داشت، اما سردبیر از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرد.

▪️ عنوان مقاله:

Evaluation of Road Safety Based on Geometric Design Consistency Using Smart Phone GPS