ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر پیدا کردن ضریب if پاسخ به : پیدا کردن ضریب if

#5633 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
هر ژورنال جزو master list الزاما دارای ضریب تاثیر نیست.
ژورنال های دارای ضریب تاثیر در نمایه JCR (یا بطور دقیق تر در Arts & Humanities Citation Index و Science Citation Index Expanded و Social Sciences Citation Index) قرار دارند.