#5703 پاسخ
avatar
Mohammad Sadegh Aslanpour

سلام
داوری این ژورنال خوب متناسب با سطح ان است اما نسبت به رقیب آن یعنی ژورنال Future Generation Computer Systems داوری راحتتری داره.