#5717 پاسخ
avatar
میلاد

دوستان عزیز تجربه از خودم براتون بگم؛
هیچوقت مقالتون رو در مجله ای که تخصصی نیست چاپ نکنید. با این کار به خودتان دروغ می گویید. دقیقا نوعی تقلب حساب میشه. چون شما میدانید آن مجله داور تخصصی شمارو ندارد فقط داور تنها کاری که می کند از نظر زبان انگلیسی آن را بررسی می کند.
ژورنال های با ایندکش ESCI در سایت WoS به صورت ماهانه بررسی میشوند و اگر تخلف کنند از لیست خارج شده و هیچ امتیازی نخواهند داشت.