#5726 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
میتوانید با داشتن شناسه ISSN ژورنال، از ربات تلگرامی ضریب تاثیر و یا وبسایت استفاده کنید.
ژورنال مدنظر شما فاقد ضریب تاثیر است