#5739 پاسخ
avatar
محمد قدسی

ناشر MDPI یکی از موفق ترین ناشران اوپن تکست در طی چند سال گذشته بوده به طوری که به تعداد 37 مجله از مجموع حدود 120 مجله ان در ایندکس WoS نمایه شده اند. این مجله که نام بردید متعلق به همان ناشر است. این ناشر ادعا می کند سویسی است ولی بیشتر کار این مجله در چین انجام می شود.
در چین یک ناشر دیگر به نام SCIRP وجود دارد که بیش از 300 مجله دارد ولی حتی یک مجله ان در نمایه های معتبر پذیرفته نشده است. به نظر می رسد ایندکس های معتبر از کم اعتبار بودن این ناشر اطلاع داشته و از نمایه کردن مجلات ان خود داری می کنند.

در ایران متاسفانه چنان چه مجله ای زود مقاله ای را قبول کند می گویند کم اعتبار است. این موضوع تنها به مجلات اوپن تکست محدود نمی شود و بسیاری از مجلات معروف منتشر شده توسط ناشران قدیمی نیز مشمول این حرف و حدیت ها شده اند. مثلا زمانی مجله زیر

International Journal of Advanced Manufacturing Technology

یک ماهه پذیرش می داد انقدر پشت این مجله حرف دراوردند که سردبیر مجله نیز متوجه شد و الان به ندرت کسی از ایران می تواند در این مجله مقاله چاپ کند.

دوستان بادقت نسبت به مجلات نظر بدهید سیاه کردن و بد نام کردن مجلات کار سختی نیست ولی تبعات این کار اگر با دقت صورت نپذیرد برای جامعه علمی جبران ناپذیر است.

البته این که مجله ای مقاله بی محتوا را راحت چاپ کند و به دنبال کسب درامد از این طریق باشد هم به کشور صدمه می زند و باید جلوی ان را گرفت.