#5740 پاسخ
avatar
armin

برخی از پابلیشر ها با شاخص ضریب تاثیر دسته بندی نمی شوند و با شاخص های دیگر بررسی می شوند این ژورنال isi هست و دارای شاخص Q1 می باشد.