ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#5809 پاسخ
avatar
هادی زمانی

ويسنده گرامي

با سلام،

مقاله شما توسط هیات تحریریه فصلنامه بررسي شده و اصلاحات مقاله به شرح زیر اعلام مي گردد. خواهشمند است حداكثر طي 2 هفته بعد از دريافت ايميل، مقاله اصلاح/ تكميل شده خود را به دفتر فصلنامه عودت فرماييد.

توضیحات: موضوع خوبي انتخاب شده است. ليكن در اولويت بررسي توسط اين فصلنامه قرار ندارد.

"منظور از این پیام چیست"؟