#5840 پاسخ
avatar
سعادت

سلام
خانم یا آقای Saghi درست می فرمایند، من هم یه مقاله توی این ژورنال چاپ کردم و با توجه به روند داوری و پذیرش فکر نمی کنم خارج شدنش از لیست ژورنالهای ISC کار درستی بوده باشه. ای کاش که دوباره برگرده.
تشکر