ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#5861 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

⛔️ رترکت دیگر مقاله ایرانی

▪️ ژورنال معتبر

▫️ Journal of Travel & Tourism Marketing

متعلق به انتشارات Taylor & Francis، دارای ضریب تاثیر در نمایه JCR، مقاله منتشر شده متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در سال 2014 میلادی را به دلیل اثبات کپی بودن بخش عمده آن از مقاله منتشر شده در ژورنال دیگر ابطال وعودت داد (26 ژانویه 2018).

 

▶️ The article was retracted because significant portions of content have been duplicated from work published elsewhere without appropriate attribution.
We are now cognisant of substantially similar articles published previously in the Journal of Services Marketing and African Journal of Business Management.