#5866 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فاقد پوشش دهی توسط نمایه های تراز اول. ضمن آنکه انتظار میرود انتخاب مجلات open-access حداقل در پوشش دهی DOAJ انجام گیرد.