#5875 پاسخ
avatar
عبدی

هیچ موسسه و شخصی نمیتونه در این نشریه به راحتی و کمتر از 4-5 ماه اکسپت بگیره/ صد در صد مقاله شما ریوایز میخوره یکی دو بار و شاید ریجکت بشه/ به هیچ عنوان این نشریه چیزی به نام اکسپت یا گواهی پذیریش صادر نمیکنه و هر موسسه ای به شما اکسپت بده صد در صد غیر واقعی و جعل هست. حتی استادای رشته شما نیز نمیتونن به راحتی در این نشریه اکسپت بگیرن چه برسه به دانشجو ها و موسسات