#5877 پاسخ
avatar
سارا

سلام ژورنال Journal of Building Engineering با ISSN 23527102 T جزو مجلاتی هست که در حد Q1 هست، ضریب تاثیر ندارد چون 5 سال نگذشته. ژورنال خوبی است؟؟یا به فکر فرستادن مقاله در ژورناله دیه ای باشم