#5885 پاسخ
avatar
Szalai Gábor

I let you know, that the above mentioned webpage (aloki[dot]hu) does not belong to the Corvinus webpage.
Best regards

Gabor Szalai, Mr
Manager / Szakmai Iranyito
Directorate of International Relations and Innovation / Nemzetkozi es Innovacios Igazgatosag
Corvinus University of Budapest / Budapesti Corvinus Egyetem
Fovam ter 8, H-1093 Budapest
Room 205 / 205-os szoba
Phone: +(36-1)-482-5189