#589 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "Research Journal of Applied Sciences" با شناسه ISSN : 1815-932x فاقد ضریب تاثیر ، بصورت open-access و با درجه کیفی Q4 در پوشش دهی نمایه Scopus قرار دارد. تعدد نویسندگان ایرانی این ژورنال قابل توجه است! (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش شماره 11)