#594 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "UCT Journal of Social Sciences and Humanities Research" با شناسه "ISSN : 2382-9753" متعلق به "موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان" گزارش شده است. این ژورنال فاقد ضریب تاثیر و در نمایه های برجسته بین المللی قرار ندارد. درخصوص امکان تامین بخشی از نمره پایان نامه ، توصیه میشود از معاونت پژوهشی دانشگاه خود استعلام کنید.