#5944 پاسخ
avatar
Akbar

این مجله تحت داوری در اسکوپس و ای اس ای هست و همچنین در چندین پایگاه معتبر نمایه میشود. مقالاتی که تخلف میکنند را ریترکت می کنه و اجازه نمیده هر مقاله ی چاپ بشه.
خود جفری را دولت امریکا در لیست سیاه گذاشت و ایشون دیگر هیچ فعالیتی نداره و تمامی صفحات مربوطه پاک شدن.
نمی دانم منظور شما از لیست سیاه کتابخانه ملی امریکا چی هست ولی همچین لیستی نیست اگر منظور شما CABELL هست در ان لیست هم یافت نشد. لطفا به دروغ و با اطلاعات ناقص و نظر شخصی هر کسی و نشریه ای را متهم نکنیم.