#5958 پاسخ
avatar
Saeed Sayfzadeh

با سلام
نشریه فوق در کاوریج Emerging Sources Citation Index قرار دارد که فاقد ضریب تاثیر یا impact factor میباشد .
طبق بررسی و گزارش و آمار مشخص است که از مجموع ۱۲۹مقاله ارسالی ۷۴ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته اند.
که حاکی از سطحی بودن نسبی داوری یا پیرریویو میباشد.
یو آر ال نشریه: http://www.ccsenet[dot]org/journal/index.php/jpl
انتشارات نشریه :CANADIAN CENTER SCIENCE & EDUCATION
درصد پذیرش نشریه: 55 درصد

با احترام