#5959 پاسخ
avatar
Saeed Sayfzadeh

با سلام

نشریه فوق در کاوریج Emerging Sources Citation Index و فاقد ضریب تاثیر میباشد.

یوآر ال نشریه: https://ecsdev[dot]org/ojs/
یوآر ال انتشارات: https://ecsdev[dot]org
درصد پذیرش مقالات بالای 80 درصد

لازم به ذکر است این نشریه داوری جالبی ندارد و مقاله ارسالی را طی ۴ ساعت قبول کردن.

با احترام