#596 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

بررسی ژورنال "International Journal of Social Sciences and Humanities Research"  در این تاپیک پیش تر بحث شده است.
ژورنال ایرانی "Journal of Management and Social Studies (JMSS)" با شناسه "ISSN 2383-2320" متعلق به "گروه پژوهشی مدیریت بازرگانی خردسالار" گزارش شده و فاقد ضریب تاثیر است. درخصوص امکان تامین بخشی از نمره پایان نامه ، توصیه میشود از معاونت پژوهشی دانشگاه خود استعلام کنید.