#5988 پاسخ
avatar
داود

سلام
از وبسایت وزین ضریب تاثیر استدعی دارد تا نام مجله ای رسما در لیست سیاه وزرات علوم و یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قرار نگرفته است، از اعلام کردن نظر مستقل واحدهای دانشگاهی در مورد مجلات مختلف، که فقط مختص آن واحد بوده و با توجه به شرایط حاکم بر آن واحد اتخاذ شده است، جدا خودداری کند تا خدایی نکرده اعتبار وبسایت خدشه دار نگردد.
با تشکر.