#600 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
پوزش بابت تاخیر در پاسخ به پرسش شما
ژورنال "Journal of Environmental Chemical Engineering" فاقد ضریب تاثیر و غیر ISI ، ضمن آنکه در لیست سیاه قرار ندارد. با این حال از ژورنال های معتبر Elsevier تحت نمایه Scopus با درجه کیفی Q2 محسوب میشود.