#6010 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
استفاده از اعتبار عنوان ISI برای مجلات Masterlist بالاخص نمایه ESCI، اعتبارسازی است.
ژورنال مدنظر شما در تاریخ 12 بهمن ماه در لیست "توصیه به احتیاط" معرفی شده است