#6034 پاسخ
avatar
داود

سلام
بنده به این مجله ایمیل زدم و ازشون درباره تغییر لینک مجله و حمایت از دانشگاه کوروینوس سوال پرسیدم. جوابیه مجله را در پست بعدی اعلام می دارم. چه بهتر بود که پژوهش دانشگاه آزاد نجف آباد قبل از اظهار نظر اشتباه در مورد این مجله یا سایر مجلات معتبر دیگر، کمی توجه بیشتر به خرج می داد و زود قضاوت نمی کرد. همچنین امیدوارم سایت وزین ضریب تاثیر با خواندن جوابیه مجله، قانع شده و از انتشار نظر اشتباه یک واحد دانشگاهی خودداری نماید. با تشکر