#6041 پاسخ
avatar
امين

سلام
اين جرنال معتبر است و پروسه پذيرش و داوري مقالات آن خيلي جدي است. كيفيت مقالات منتشر شده در اين جرنال بالاست و چون هنوز ٥ سال از انتشار آن نميگذرد در حال حاضر داراي ضريب تاثير نيست ولي قطعا بعد از گذشت ٥ سال، ضريب تاثير آن منتشر خواهد شد. من تجربه انتشار مقاله در اين جرنال را دارم.