#6064 پاسخ
avatar
محمذ

با سلام
همانطور که حضرتعالی هم اعلام فرمویدید در سایت Whois این دامنه کاملا معتبر تشخیص داده می شود اما دوماین ثبت شده DOMAIN NAME: bas[dot]bg است کا با آدرس مجله bcc.bas[dot]bg
در اابتدای آدرس تفاوت دارد