#6080 پاسخ
avatar
Abbas

با سلام
اینکه دوست عزیز گزارش اکسپ گرفتن سه روزه را برای سایر دوستان ارائه داده اند جای بسیار خوشحالی است. زیرا که دیر یا زود چنین مجله ای به بلک لیست میپیوندد.
دوستان عزیز اگه تحقیق ارزشمندی انجام داده اند سعی کنن مجله مناسب، با اعتبار مناسب در انتشارات معتبر انتخاب کنند. اینکه یک مجله ای با چنین کیفیتی مورد استفبال دانشجویان قرار گیرید جای تاسف دارد. البته قابل ذکر است که اساتید راهنما در این مرحله واقعا باید وظیفه خود را انجام دهند و در پیداکردن مجله مناسب دانشجویان را راهنمایی کنن.
موفق باشید