#6105 پاسخ
avatar
داود

سلام

بنده خبردار شدم که معاونت پژوهشی یکی از واحدهای دانشگاه آزاد به مجله مربوطه ایمیل زده و در رابطه با تغییر لینک مجله از آنها سوال پرسیده و مجله نیز طی ایمیلی روشن ساخته که لینک مجله به دلایل فنی تغییر نموده و هایجک شده نمی باشد. معاون مربوطه نیز نه تنها این مجله را معتبر دانسته بلکه طی ایمیلی این موضوع را به سمع و نظر معاون پژوهشی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد نیز رسانده است.
حال چرا معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد نجف آباد با روشن شدن این موضوع، اما بازهم ترتیب اثر نمی دهد، احتمالا دلایل غیرعلمی، از جمله صرفه جویی در بودجه پژوهشی دانشگاه با جلوگیری از پرداخت تشویقی مقالات را دارد.