#617 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "International Journal of Scientific Management and Development" با شناسه "issn 23453974" فاقد ضریب تاثیر و در نمایه برجسته ای نیز دیده نمیشود.