#6181 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
در صفحه اصلی وبسایت توضیح داده شد که هر دو شناسه p/e-issn را بررسی بفرمایید

 

Full Edition Title: International Journal of Engineering
ISSN: 1025-2495
e-ISSN: 1735-9244