#6206 پاسخ
avatar
سعید

با سلام. ای اس آی نیست ولی اسکوپوس است. از نظر دانشگاههای ایران بنظرم اعتبار چندانی ندارد ولی از لحاظ بین المللی و رزومه بین المللی تان قابل اعتناست. چون انتشارات الزوایر معتبر است و همچنین هنوز درون بلک لیست وزارت علوم قرار ندارد