#6217 پاسخ
avatar
بهرام

این ژورنال isi listed هست چون ایمپکت فکتور نداره.در خصوص صدور مجوز دفاع با اخذ پذیرش از این ژورنال بستگی به نظر معاونت پژوهشی دانشگاهتون داره.بعضی از دانشگاه میگن باید ای اس ای ایمپکت فکتور دار باشه و بعضی ها میگن صرف اینکه ای اس ای لیستد هم باشه و ایمپکت فکتور هم نداشته باشه کفایت میکنه.