#624 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

مجلاتی که دارای مجوز و تاییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند به دو گروه “علمی-پژوهشی” و “علمی-ترویجی” تقسیم بندی میشوند. ولذا مجلات “علمی-تخصصی” در این تقسیم بندی قرار نگرفته و بطور معمول فاقد امتیاز دانشگاهی اند. مجلات “علمی-تخصصی” غالبا توسط نهادها ، سازمان ها و یا حتی دانشجویان منتشر میشوند.