ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گزارش رترکت Retract مقالات پاسخ به : گزارش رترکت Retract مقالات

#6241 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

▪️ ژورنال معتبر

▫️ International Journal of Mining, Reclamation and Environment

متعلق به انتشارات Taylor & Francis، دارای ضریب تاثیر 1.07 با درجه کیفی Quartile 2، یک مقاله متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان (منتشر شده در سال 2016 میلادی) را به دلیل اثبات همپوشانی بسیار با مقاله منتشر شده در ژورنال

▫️ Transactions of Nonferrous Metals Society of China

(سال 2011 میلادی)، رترکت (Retract) وعودت داد.

▪️ سردبیر ژورنال در توضیح چگونگی این رخداد، اذعان داشته است که در تمامی مراحل دریافت، داوری، پذیرش و انتشار مقاله حسن نیت و اعتماد داشته ایم.

▶️ The following article has been retracted from publication in the Taylor & Francis journal International Journal of Mining, Reclamation and Environment. The Editors of International Journal of Mining, Reclamation and Environment and Taylor & Francis, publishers, note we received, peer-reviewed, accepted, and published the article in good faith.