#6285 پاسخ
avatar
احمدنور وحیدی

با سلام . چون مجله یاد شده در لیست نشریات اصلی پایگاه استنادی جهان اسلام قرار دارد می تواند مورد تایید دانشگاههای دولتی و آزاد باشد . البته باز هم به سلیقه معاونت پژوهشی دانشگاه مورد نظر بستگی دارد.