ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#6287 پاسخ
avatar
جمشید

با سلام

ظاهرا سیاست دانشگاه ازد اسلامی از ابتدای سال 97 تغییر کرده و لیست سیاهی نیز دیگر در کار نیست. بر اساس سیاست جدید دانشگاه آزاد مدیران پژوهش هر واحد نسبت به اعتبار علمی یک مجله اظهار نظر خواهند نمود. بر همین اساس لیست سیاه قبلی از درجه اعتبار ساقط شده اند.

لطفا مدیر محترم سایت در این مورد بررسی لازم را به عمل آورده و در صورت تایید این لیست را از سایت خود بردارند.

با احترام