#6306 پاسخ
avatar
جمیل خیروری خضرلو

این مجله در لیست آی اس آی بوده و دارای ضریب تاثیر 0.34 می باشد.
این هم لینک اصلی صفحه تامسون روییترز

http://www.scimagojr[dot]com/journalsearch.php?q=16400154778&tip=sid&clean=0
با این حال امیدوارم مسئولین عزیز وبسایت نسبت به تصحیح پروفایل این مجله اقدام فرمایند. با سپاس