#6329 پاسخ
avatar
Saeed Sayfzadeh

با سلام

نشریه اشاره شده در لیست استنادی سالانه جی سی آر نمایه شده و ضریب تاثیر اخیر آن 0,3 میباشد و کلیه علوم انسانی را تحت پوشش قرار میدهد.
یوآرال نشریه: https://www.rcis.ro/en.html
یو آر ال ارسال مقاله : https://www.rcis.ro/onlinesubmit/index.php/rcis/user/register
ایمیل ادیتور : stefan.cojocaru@comunitate.ro
زمان داوری و کیفیت نشریه تحت بررسی میباشد…