#6342 پاسخ
avatar
دکتر علی رحیمی

مجله معتبریه و مورد تایید
بله دقیقا
درجه کیفی Q2 در نمایه Scopus وSJR:0.298و در تامسون رویترز با نمایهESCI

من پس از بررسی های کاملی که انجام دادم این ژورنال رو کاملا تایید می کنم. نگران نباشید

دو ایمیل هم زدم با مدیرانش صحبت کردم،

تعدادی از مقالات این ژورنال رو بررسی کردم و در اسکاپوس و منابع دیگر این بررسی ها رو انجام دادم. لیست های سیاه مختلف رو هم شخصا چک کردم .

برای رشته های مدیریت و مهندسی صنایع بهترین گزینه در سطح خودشه و از نظر من کاملا تایید شده است و نگران نباشید